SERVICE LOCATION

ARTISAN 台北總公司

地址台北市中山區南京東路3段101號11樓

聯絡人劉恪宏

TEL02-2507-5000

FAX02-2504-6199

E-mailartisantour@artisan.com.tw

ARTISAN 桃園分公司

地址桃園市桃園區民權路6號5樓之7

聯絡人林淑燕

TEL03-332-1250

FAX03-332-1315

E-mailerin_lin@artisan.com.tw

ARTISAN 新竹分公司

地址新竹市北大路169號9樓之1

聯絡人周瀞涵

TEL03-528-3088

FAX03-528-3389

E-mailvicky_chou@artisan.com.tw

ARTISAN 台中分公司

地址台中市南屯區惠中路三段69號10樓

聯絡人梁慧昤

TEL04-2255-0229

FAX04-2255-1169

E-mailapril_liang@artisan.com.tw

ARTISAN 員林分公司

地址台中市南屯區惠中路三段69號10樓

聯絡人張佳雯

TEL04‐836-5288

FAX04‐836-5399

E-mailchiawen_chang@artisan.com.tw

ARTISAN 台南分公司

地址台南市中西區府前路一段88號7樓之2

聯絡人蔡佩純

TEL06‐222-6627

FAX06‐222-6731

E-mailerin@artisan.com.tw

ARTISAN 高雄分公司

地址高雄市三民區中華三路291號5樓

聯絡人劉盈廷

TEL07‐241-9872

FAX07‐215-4690

E-mailanna_liu@artisan.com.tw